YANARDAĞ
QIRMIZI KƏMŞİRİN

ÜZÜM NÖVÜ: Cabernet  Sauvignon, Sangiovese