YANARDAĞ
QIRMIZI TURŞ

ÜZÜM NÖVÜ: Cabernet  Sauvignon, Sangiovese