YANARDAĞ
AĞ TURŞ

ÜZÜM NÖVÜ: Chardonnay, Vermentino