TERRA CAUCASEA
MUSKAT

ÜZÜM NÖVÜ: Muskat

MUSKAT (ağ kəmşirin) – əsl Late Harvest-dir, yəni məhsulun gec yığımından əldə edilmiş şərabdır. İçkinin hazırlanması üçün üzüm noyabr ayında toplanır. Bu dövrdə giləmeyvələr bir qədər soluxmuş olur və bunun sayəsində onların şəkərliliyi əhəmiyyətli dərəcədə artır. Bu cür üzümdən alınan üzüm şirəsi tutumlu, bu şirədən əldə edilən şərablar isə - dolğun, zəngin və eyni zamanda zərif, nəcib, bir qayda olaraq, təbii üzüm şəkərinə malik desert şərabları olur. MUSKAT (ağ kəmşirin) TERRA CAUCASEA premium şərabları xəttinə daxil olan məhsullardan biridir.

İçki dolğun kəhrəba rəngi ilə süzülür. Çox yaxşı balanslaşdırılmış turşuluğa malikdir. Ətrində portağalın, şaftalının və əriyin ağ çiçəklərinin notları hiss olunur. İçdikdən sonra uzun və parlaq dad təəssüratı qalır.

Mavi pendirlər və desertlərlə çox yaxşı uyğunlaşır.