TERRA CASPEA
MADRASA

ÜZÜM NÖVÜ: Mədrəsə

MƏDRƏSƏ (qırmızı turş) TERRA CASPEA premium şərabında xüsusi bir yer tutan bir qürur predmetimizdir. Vətən üzüm müxtəlifliyi olan Mədrəsə - Azərbaycandır. İsmayıllı rayonunda təxminən 300 ildir ki, ilk dəfə aşkar edilmiş kəndin adını daşıyır. Mədrəsə Azərbaycan otoktonlu üzüm sortlarının parlaq nümayəndəsidir. "Marandi Wine Company" üzüm bağlarında yetişdirilir.

Azərbaycanda üzüm padşahına şərəfli bir kral yer ayrılmışdır - 100% şərab 14 ay ərzində palıd çəlləklərdə saxlanır. Bu, onun bütün nadir potensialını müəyyən etməyə imkan verir.

MƏDRƏSƏ (qırmızı turş) zəngin yaqut rəngli çox zərif şərabdır. Parlaq, zəngin aromada qara gavalı, qurudulmuş giləmeyvə, quşüzümü, qaragilə, qarağat, albalı dadı qarışır. Daddıqda - tutqun giləmeyvə dalğası hiss olunur. Şərabın turşuluğu yaxşı balanslaşdırılmışdır. Badələrə süzmədən əvvəl ona "nəfəs" verməlisiniz.

Qoyun əti, kabab və sac yeməkləri ilə yaxşı uyğunlaşır. Pasta və ağ pendirlə yaxşı istifadə olunur.