GENERAL 0.5L

"GENERAL" arağı - yumşaq  dada malik nəcib bir içkidir. Təmiz və şəffaf rəngə malikdir. İçki yüksək buğda növləri və "Lux"spirtinden klassik texnologiya ilə hazırlanmışdır. Tündlüyü - 40%-dir. O ekoloji standartlara uyğun olaraq nəzarət altında istehsal olunur. Onun hazirlanmasında şəkər, bal əlavəsi ilə ancaq təbii maddələrdən, itburnu  və qarabaşaq yarmasının təbii infuziyalarından istifadə olunmuşdur.