YANARDAĞ
AĞ KƏMŞİRİN

ÜZÜM NÖVÜ: Chardonnay, Vermentino