WELCOME TO MARANDI WINE COMPANY

“Marandi Wine Company” şərab zavodu – Azərbaycanın üzümçülük və şərabçılıq ənənələri ilə Avropanın müasir texnologiyalarının birləşdiyi bir yerdir. Biz Xəzər dənizi sahilinin və Böyük Qafqaz dağətəyi zonasının qeyri -adi terruarını inkişaf etdirərək dünyaya təqdim edirik.

Müxtəlif üzüm sortlarının ilk tingləri 2007-ci ilin yazında əkilmişdir, eyni vaxtda şərab istehsalı üçün zavodun istehsalına başlanılmışdır. Hazırda “Marandi Wine Company” şərab zavodu dünyanın tanınmış şirkətlərinin istehsalı olan bütün zəruri texniki avadanlıqla təchiz edilmişdir, bu avadanlıq istehsal olunan şərabların keyfiyyətinə istehsalatın bütün mərhələlərində nəzarət etməyə imkan verir.

Şərablar
View More
Araq
View More